باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10084.00
عنوان :
خرید لوازم یدکی اورهال واحدهای گازی کنارک
شرح :
<p><span style="font-size:36px"><span style="font-family:IranianSans"><span style="color:#333333"><span style="background-color:#ffffff"><strong><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تجدید&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مناقصه</span></span></strong><strong><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;شماره 2/97</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مناقصه گزار:&nbsp;</span></span><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تولید نیروی برق زاهدان</span></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نوع مناقصه :&nbsp;</span></span><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عمومی یک مرحله&zwnj;ای</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">موضوع مناقصه:</span></span>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خرید لوازم یدکی اورهال واحدهای گازی کنارک</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"
تاریخ :
1397/09/12ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید