باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10085.00
عنوان :
اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی
شرح :
<p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><strong><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;تمدید مناقصه عمومی</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را به پیمانکاران واجد صلاحيت واگذار نمايد.</span></span></span></span></span></span></p> <table border="1" cellspacing="0" class="Table" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:1pt solid black; box-sizing:border-box; width:673px"> <tbody> <tr> <td style="border-color:black black windowtext; height:33.7pt; text-align:right; vertical-align:top; width:32pt"> <p dir="RTL" style="margin-left:5.65pt; margin-right:5.65pt; text-align:center"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ردیف</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="height:33.7pt; text-align:right; vertical-align:top; width:81.65pt"> <p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شماره مناقصه</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="height:33.7pt; text-align:right; vertical-align:top; width:113.15pt"> <p dir="RTL" style="margin-left:0px; margin-right:0
تاریخ :
1397/09/12ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید