باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10090.00
عنوان :
پياده روسازی خيابان
شرح :
<p>(نوبت اول)</p> <p>شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي پياده روسازي خيابان نيايش شهر سرپل ذهاب به شماره ۲۰۰۹۷۵۲۸۷۰۰۰۰20 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت&zwnj;ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir &nbsp;انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 20/9/1397 می&zwnj;باشد.</p> <p>مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 24/9/1397</p> <p>مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه&zwnj;شنبه تاریخ 4/10/1397</p> <p>زمان بازگشایی پاکت&zwnj;ها : ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 5/10/1397</p> <p>اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت&zwnj;هاي الف:</p> <p>&nbsp;آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: 08342222442</p> <p>اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021&nbsp;</p> <p>حيدري &ndash;شهردار سرپل ذهاب</p> <p>منبع : رزنامه مناقصه مزایده</p>
تاریخ :
1397/09/14ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید