باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
20089.00
عنوان :
خرید لوله
شرح :
<p>مشخصات :</p> <table align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" id="pricelist" style="width:100%"> <thead> <tr> <th scope="col">ردیف</th> <th scope="col">شرح کالا یا خدمات&nbsp;</th> <th scope="col">مقدار/تعداد</th> <th scope="col">واحدسنجش</th> <th scope="col">مبلغ (ریال) توسط فروشنده پر شود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>شافت 160&nbsp; VCN150</td> <td>6000</td> <td>میلیمتر</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>لوله 14 اینچ ضخامت 9 میلیمتر&nbsp; &nbsp;ST37</td> <td>6000</td> <td>میلیمتر</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>لوله 30 اینچ ضخامت 16 میلیمتر&nbsp; &nbsp;ST37</td> <td>1700</td> <td>میلیمتر</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>شافت210&nbsp; CK45</td> <td>600</td> <td>میلیمتر</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>شافت 60&nbsp; &nbsp;CK45</td> <td>1</td> <td>شاخه</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>شرایط استعلام :</p>
تاریخ :
1397/09/18ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید