باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
20113.00
عنوان :
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
شرح :
<p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;">باسلام و احترام</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با توجه به اینکه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان این شرکت در تاریخ 98/11/10 به پایان می رسد، خواهشمند است نسبت به اعلام قیمت با شرایط ذیل همکاری لازم را مبذول فرمائید.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مدت بیمه نامه: یک سال</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بیمه نامه به صورت بی نام صادر گردد.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تعداد &nbsp;پرسنل: 31 نفر ( اداری: 8 نفر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تولید:22نفر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگهبان:1نفر)</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ساعت کاری: 8 الی 17 (کارگاه به صورت 24 ساعته تحت پوشش باشد)</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نوع فعالیت: ساخت سازه های پیش ساخته</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هزینه پزشکی برای هر نفر در حادثه:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100/000/000 ریال</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هزینه فوت و نقص عضو برای هرنفر در ماه عادی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;2/700/000/000 ریال</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هرینه فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه حرام:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/600/000/000ریال</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حداکثر هزینه پزشکی و فوت در طول مدت بیمه نامه: 5 نفر</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فرانشیز هزینه پزشکی: 10 %</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نشانی محل فعالیت: شیراز،شهرک بزرگ صنعتی، حدفاصل میدان ابتکار و پژوهش، سمت راست، ایران کانتین </span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کد پستی : 7158193838&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره تلفن:07137742209 </span></span></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
تاریخ :
1398/10/30ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید