باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
20117.00
عنوان :
مینی چیلر
شرح :
<p>مشخصات :</p> <table align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" id="pricelist" style="width:100%"> <thead> <tr> <th scope="col">ردیف</th> <th scope="col">شرح کالا یا خدمات&nbsp;</th> <th scope="col">مشخصات فنی</th> <th scope="col">مارک</th> <th scope="col">مدل /نوع</th> <th scope="col">کشور/شرکت&nbsp; سازنده&nbsp;&nbsp;</th> <th scope="col">درجه1 -2-3</th> <th scope="col">مقدار/تعداد</th> <th scope="col">واحدسنجش</th> <th scope="col">توضیحات</th> <th scope="col">تصویر</th> <th scope="col">مبلغ (ریال) توسط فروشنده پر شود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">1</td> <td>مینی چیلر بالای صفر</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>1</td> <td>1</td> <td> <p>دستگاه</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">2</td> <td>مینی چیلر زیر صفر</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>دستگاه</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">3</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>مینی چیلر جهت سرد خانه رستوران</p>
تاریخ :
1399/05/30ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید