باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
80.00
عنوان :
ملزومات شبکه
شرح :
<p>مشخصات :</p> <table align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" id="pricelist" style="width:100%"> <thead> <tr> <th scope="col">ردیف</th> <th scope="col">شرح کالا یا خدمات&nbsp;</th> <th scope="col">مقدار/تعداد</th> <th scope="col">واحدسنجش</th> <th scope="col">مبلغ (ریال) توسط فروشنده پر شود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mikrotik LHG 5&nbsp;</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dap 1160- DLINK</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rack 9Unit عمق 60</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PDU 8 port</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>mikrotik WAP</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>6</p> </td> <td>FXS2 port Newrock</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Fxo 2 port Newrock</td> <td>1</td> <td>عدد</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>داکت نمره 2</td> <td>1</td> <td>متر</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>کابل شبکه outdoot - cat6</td> <td>1</td> <td>متر</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>شرایط استعلام :</p>
تاریخ :
1397/08/21ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید